Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

De jaarrekening is een belangrijk document voor uzelf en de belastingdienst. Ook financiers, subsidieverstrekkers en andere stakeholders geeft u met uw balans, winst- en verliesrekening inclusief toelichting, inzicht in de bedrijfsresultaten en de financiële positie. Voor uzelf is het een adequaat instrument voor onder andere het onderkennen van trends, beleidsontwikkeling en benchmarking.

Is er sprake van een B.V., dan bent u verplicht de jaarrekening volgens het voorgeschreven format te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de winst uit de onderneming vast te stellen. De bedrijfseconomische jaarrekening houdt geen rekening met de fiscale normen en geeft een getrouw beeld van de vermogenssituatie van de onderneming. Rapportages van AFDA voldoen uiteraard aan de wettelijke eisen.

Wilt u een complete oplossing voor uw jaarrekeningen?

AFDA administratie kan u volledig adviseren en ontzorgen. Wilt u weten hoe? Neem contact op of laat u terugbellen voor een vrijblijvende afspraak.

Bel mij terug

  Naam

  Telefoonnummer

  AFDA BV.

  AFDA B.V.
  Middelerf 14-C
  3851 SP ERMELO

  Tel: 0341 557 559
  E-mail: info@afda.nl

  Wij werken met: